Ajudes i Beques

ORDE 49/2014, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educa-
ció, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases regu-
ladores i es convoquen les ajudes individuals per al servici
de TRANSPORT ESCOLAR per al curs 2014-2015. [2014/5709]

 

ORDE 48/2014, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educa-
ció, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió
d’ajudes de MENJADOR ESCOLAR en els centres educatius no
universitaris de titularitat de la Generalitat i privats con-
certats per al curs escolar 2014-2015. [2014/5706]