Horaris

L’horari de secretaria serà:

Dilluns i divendres de 9:00 hores a 9:50 hores

Dimecres d’11:30 hores a 12:20 hores

Dijous de 12:30 hores a 13:30 hores

No es podrà atendre fora d’horari