Matriculació

MATRICULACIÓ D’ALUMNES

 

CURS 2014 – 2015

 

Presentació documentació nous alumnes d’Infantil i Primària: Del 7 al 14 d’abril.

 

La NORMATIVA d’admissió i matriculació d’alumnes per al proper curs 2014-2015,

s’ha publicat en la Resolució de 25 de febrer de 2014 (DOCV 28-2-14).

  •  Podeu descarregar IMPRESOS d’ADMISSIÓ (full 4 i 5), dins l’apartat de Secretaria.
  •  Podeu descarregar la Legislació i el CALENDARI D’ADMISSIÓ, en NORMATIVA, dins de l’apartat de Secretaria.