Per qué i com associar-se?

Per què m’hauria d’associar a l’AMPA?

 

L’AMPA és el vehicle més adient de participació col·lectiva dels pares i mares de l’alumnat:

 

  • Per poder participar activament de l’organització i gestió del Centre.
  • Per informar-me i formar-me dels temes educatius relacionats amb els nostres fills, dintre i fora de l’àmbit escolar.
  • Per dur a terme accions reivindicatives cap els poders públics o entitats varies, quan així es decidisca (col·lectivament) o siga necessari.
  • Per ajudar a que la nostra AMPA siga reconeguda com una associació activa dins del poble de Nules.
  • Per col·laborar en la realització o dur a terme activitats complementàries i/o extraescolars que planifique el centre, dintre de la seua programació anual o de forma autònoma.
  • Per ajudar a la Comunitat Educativa a l’hora de col·laborar voluntàriament en els programes educatius del nostre centre.
  • Per defensar i impulsar els drets i deures de les xiquetes i xiquets.

 

Com associar-se?

Per a associar-se cal ingressar 25€ per família al nº de compte ES12 3135 7482 89 2720004404 de la Caixa Rural de Nules indicant clarament el nom/s i cognoms del xiquet/s.

Descàrrega Full d´inscripció

* Fer arribar el full d’inscripció i el justificant del pagament al tutor/a.